Zima w Mieście

Rekrutacja będzie trwała od 24 listopada do 8 grudnia 2017 r.

Uczniowie chętni do udziału w Programie a korzystający w ciągu roku szkolnego z obiadów finansowanych przez OPS, stypendium „Posiłek dla ucznia” lub tzw. ”obiadów miejskich”  muszą otrzymać z macierzystej szkoły zaświadczenie o korzystaniu z tej formy pomocy (druk w załączeniu).

zaświadczenie o bezpłatnych obiadach