Zasady korzystania z telefonów komórkowych

Szanowni Państwo

Zgodnie ze Statutem Szkoły, który został przez państwa pozytywnie zaopiniowany w §144 pkt 25 uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad używania telefonów komórkowych i innych nośników elektronicznych w szkole :

  1. wyłączania podczas lekcji telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, zakaz korzystania z tych urządzeń,
  2. wyłączania lub przełączania na tryb „milczy” telefonu komórkowego podczas przerw i na wycieczkach szkolnych,
  3. zakazu nagrywania dźwięku lub obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych (dotyczy to wszelkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych);

Uprasza się , aby dzieci przestrzegały tego prawa. W przeciwnym wypadku telefony komórkowe i inne nośniki elektroniczne będą rekwirowane i przechowywane w sekretariacie szkolnym do czasu odbioru przez rodzica.