Podziękowania za Interpelację

Dziękujemy Pani Beacie Michalec – Radnej m. st. Warszawy za interpelację do Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie naszego placu zabaw.