WOŚP

Prosimy wszystkich przyjaciół szkoły o wsparcie w postaci przekazania fantów, które będą licytowane podczas finału WOŚP dnia 13 stycznia 2019 roku. Darczyńców prosimy o dostarczenie przedmiotów do 12 stycznia do godziny 15.00.

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie działa w Sztabie WOŚP Warszawa #97. Jest to forma docenienia systematycznej pracy wielu osób, podjętej od września 2018 r.