Zawieszenie strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 29 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie z planem.
2 maja szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów.