BIP

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
dane teleadresowe:
• ul. Mieszka I nr 7
• 03-886 Warszawa
• tel. 22 679-03-43 (sekretariat)

• E-mail:
• Sekretariat sp58@edu.um.warszawa.pl
• Strona internetowa: www.sp58.pl
________________________________________
________________________________________
• NIP: 524-24-05-128
• REGON: 000801869
• Konto bankowe: Wydzielony Rachunek Dochodów – 79 1090 0004 7777 0100 2008 3166