Dzieci 3 i 4-o letnie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU.

6.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00–8.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słu­chową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.45–9.00 Przygotowanie do śniadania.

9.00–9.30 Śniadanie.

9.30–10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15–11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45–12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00–12.30 Obiad.

12.30–14.00 Leżakowanie.

14.00–14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30–15.00 Podwieczorek.

15.00–17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci..

W ciągu całego dnia zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.