Dzieci 5 i 6-o letnie

8.00 – 8.45

Zabawy dowolne służące  realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Zabawy integracyjne ruchowe.

8.45 – 9.15

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-obsługowe. Śniadanie.

9.15 – 11.45 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia  z całą grupą lub         w zespołach wg rozkładu materiału. Ćwiczenia gimnastyczne. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.

9.45 – 10.15 

Religia (wtorek, czwartek)

11.45 – 12.15

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-obsługowe. Obiad.

12.15 – 12.30 (poniedziałek, czwartek), 12.15 – 13.00 (wtorek, środa)

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, czytanie bajek, wierszy, śpiewanie piosenek, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.