Harmonogram roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

lp. Data Wydarzenie
1. 3.09.2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I- VIII

Rozpoczęcia roku szkolnego dla grup przedszkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów z klas przygotowawczych

2. 24.12.2018 r.–
31.12.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna
( w dni nieświąteczne zapewniamy dzieciom opiekę)
3. 28.01.2019 r. – 08.02.2019r. Ferie zimowe
4. 15,16,17. 04.2019 r. Egzaminy dla uczniów klas VIII
5. 18.04.2019 r. – 23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna (w dni nieświąteczne zapewniamy dzieciom opiekę)
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

w klasach I- VIII

7. Zakończenie roku  w oddziałach przedszkolnych

3,4 latków i 5,6 latków

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018 r.                     – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

15, 16, 17.04.2019 r.        – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

02.05.2019r.                      – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze