Harmonogram roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1 września 2017 r. – rozpoczęcie roku dla oddziału przedszkolnego 3,4 latków 5,6 latków

4 września 2017 r. – rozpoczęcie  roku szkolnego dla uczniów klas I-VII

27 października 2017 r. – ślubowanie uczniów klas I

23 – 31 grudnia 2017 r. – przerwa świąteczna ( w dni nieświąteczne zapewniamy dzieciom opiekę)

15- 28 stycznia 2018 r. – ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna ( w dni nieświąteczne zapewniamy dzieciom opiekę)

22 czerwca 2018 r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-VII

29 czerwca 2018 r. zakończenie roku w oddziałach przedszkolnych 3,4 latków 5,6 latków

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

27,28,29 grudnia 2017 r.   – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

29,30 marca 2018 r.           – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

3 i 30 kwietnia 2018 r.       – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

2 i 4 maja 2018 r.                – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

1 czerwca 2018 r.               – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze