Historia

Pierwszy dzwonek w Szkole Powszechnej nr 58, która mieściła się wtedy w budynku prywatnym przy ulicy Siewnej nr 16  zabrzmiał 1 września 1932 roku.

W 1935 roku wybudowano gmach szkoły przy ulicy Mieszka I.  Szkole nadano imię Tadeusza Hołówki. W czasie II wojny światowej budynek został częściowo zniszczony i zajęcia odbywały się w budynkach prywatnych przy ulicy Rzecznej. Dzieci z zapałem uczyły się w mieszkaniach prywatnych i dwóch ocalonych salach przy ul. Mieszka I. Po wojnie w 1947 roku w jednym budynku znajdowały się dwie szkoły podstawowe: nr 58 i nr 116, które zostały połączone w latach 1955-1956.  Od tej pory funkcjonowały jako Szkoła Podstawowa nr 58.     Po roku 1959 dzięki rozbudowie i modernizacji budynku poprawiły się warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli. Dobudowano nowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Prężnie działała świetlica szkolna oraz koła zainteresowań. Od 1974 roku Szkoła nr 58 zajęła parter i drugie piętro budynku przy ulicy Mieszka I.     W  roku 1977 nadano naszej szkole imię Tadeusza Gajcego i nowy sztandar.

16 lat później w podziemiach pobliskiego kościoła odnaleziony został pierwszy sztandar Szkoły  Podstawowej nr 58, który po uratowaniu z pożogi wojennej przeleżał tam 60 lat.

W rok później odbyła się uroczystość przekazania szkole ocalonego sztandaru. Od tej pory ważne uroczystości szkolne odbywają się przy dwóch sztandarach.