klasy pierwsze

Prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej dla dzieci w wieku 6-7 lat (2012-2013)

1. Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych
3. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych
4. Informacja dla rodziców – wykaz telefonów
5. Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Biura Edukacji
LINK

Wyszukiwarka obwodów szkół podstawowych m.st. Warszawy
LINK

adres strony internetowej do rekrutacji do klasy pierwszej : https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action