Kto kim jest

1. Dziklińska Wiesława – dyrektor szkoły
2. Baranowska Małgorzata- wicedyrektor szkoły
3. Barańska Jolanta – wychowawca przedszkola grupa „Biedronki”
4. Barszczewska Mirosława- nauczyciel religii
5. Cholerzyńska – Wrona Anna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
6. Czerniawska Agnieszka- nauczyciel bibliotekarz
7. Dąbrowska Joanna- terapeuta pedagogiczny
9. Feltynowska Elżbieta- nauczyciel muzyki
10. ks. Hasior Konrad- nauczyciel religii
11. Jabłońska Tatiana- nauczyciel języka niemieckiego
12. Janczarska Berenika- nauczyciel języka angielskiego
13. Jedlińska Maria Jolanta- nauczyciel języka polskiego, pedagog, socjoterapeutka
14. Karczewska Agata- kierownik świetlicy
15. Krasuski Marek-  nauczyciel wspomagający
16. Kroszkina Irina-  nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV-VI
17. Kuch Marek- nauczyciel świetlicy
18. Laudy Małgorzata- wychowawca  przedszkola grupa „Pszczółki”
19. Lober Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V
20. Maciejec Elżbieta- wychowawca grupy przedszkolnej dzieci 5,6 letnich
21. Masternak Dorota- nauczyciel religii
22. Mazurkiewicz Anna- nauczyciel plastyki, nauczyciel świetlicy
23. Mazurkiewicz-Łyp  Kinga- pedagog
24. Motyczyńska Joanna- nauczyciel języka angielskiego
25. Nieborek Danuta- wychowawca przedszkola grupa „Biedronki”
26. Nowak Anna- nauczyciel chemii
27. Nowak Przemysław- nauczyciel matematyki i informatyki, wychowawca klasy VII
28. Parys Teresa- neurologopedia
30. Raczko Małgorzata- nauczyciel języka polskiego jako obcego, wychowawca klasy _I- III
31. Radziszewska Ewa- nauczyciel rytmiki
32. Rodzinka Magdalena- nauczyciel biologii, geografii, przyrody, wychowawca klasy IV
33. Shulgan Alina- nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII-VIII
35. Skuza Paweł- nauczyciel korektywy
36. Stańczuk Anna- nauczyciel świetlicy
37. Stańczuk Mariusz- nauczyciel historii
38. Szafirska Justyna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II
39. Tomalka Urszula- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
40. Własienko Luiza- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
41. Zagozda Łukasz- nauczyciel fizyki
42. Banga Vijay- asystent kulturowy
43. Bojanowska Dominika- pomoc nauczyciela w grupie „Biedronek”
49. Markina Daria- wychowawca grupy przedszkolnej dzieci 5,6 letnich
50. Bataeva Berlant- asystent kulturowy
52. Roguska Katarzyna- sekretarz szkoły
54. Welik Urszula- sekretarz szkoły