oddziały przedszkolne

Prowadzimy rekrutację do oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat (2013-2016)

1. Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
2. Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
3. Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
4. Informacja dla rodziców – wykaz telefonów
5. Kryterium dochodowe
6. Organizacja oddziałów na terenie m.st. Warszawy
7. Biuletyn Czy moje dziecko może zostać uczniem – 6-latek w klasie I

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Biura Edukacji
LINK

adres strony internetowej do rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action