oddziały przedszkolne

Prowadzimy rekrutację do oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat (2012-2015)

1. Broszurka – REKRUTACJA KROK PO KROKU
2. Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
3. Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
4. Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
5. Informacja dla rodziców – wykaz telefonów
6. Biuletyn Czy moje dziecko może zostać uczniem – 6-latek w klasie I

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja