Podręczniki

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-VIII otrzymują wszystkie podręczniki nieodpłatnie z wyjątkiem podręczników do nauczania religii.

Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły

NOWY – szkolny zestaw podręczników 2019-2020 – SP58
szkolny zestaw podręczników 2018-2019 – SP58
szkolny zestaw podręczników 2017-2018 – SP58

Zwroty za zniszczone podręczniki

Rodzic/opiekun prawny obowiązany jest wpłacić określoną kwotę (wyszczególnienie cen podręczników poniżej) na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 58
w Warszawie.
Numer konta: 74 1030 1508 0000 0005 5081 4013

W treści przelewu należy wpisać: szkoła Podstawowa nr 58 Warszawa, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Rodzic lub opiekun prawny przedstawia w sekretariacie kopię wpłaty należności na konto. 

Wyszczególnienie cen podręczników

Klasa 1
Super Sparks 1 – 24,75

Klasa 2
Super Sparks 2 – 24,75

Klasa 3
Super Sparks 3 – 24,75

Klasa 4
Matematyka: 21,90
Przyroda: 21,20
Historia: 21,20
polski: 21,90
Technika: 9,40
Plastyka: 7,00
Muzyka: 7,00
Zajęcia komputerowe: 8,00
Język angielski: 21,00

Klasa 5
Matematyka: 21,90
polski: 21,90
Przyroda: 21,20
Historia: 21,20
Plastyka: 7,00
Technika: 9,40
Muzyka: 7,00
Zajęcia komputerowe: 8,00
Język angielski: 21,00

Klasa 6
Matematyka: 21,90
polski: 21,90
Przyroda: 21,20
Historia: 21,20
Plastyka: 7,00
Technika: 9,40
Muzyka: 7,00
Zajęcia komputerowe:8,00
Język angielski: 21,00

Klasa 7
Matematyka: 25,20
polski: 25,00
Biologia: 25,00
Historia: 24,50
Fizyka: 23,00
Geografia: 25:00
Chemia: 25:00
Plastyka: 9,00
Technika: 9,40
Muzyka: 9,00
Zajęcia komputerowe: 10,00
Język angielski: 23,40
Język niemiecki: 23,40