Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników 2017-2018

Zwroty za zniszczone podręczniki

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany jest wpłacić określoną kwotę (wyszczególnienie cen podręczników poniżej) na konto Wydzielonego Rachunku Dochodów Szkoły Podstawowej nr 58 – 55 1030 1508 0000 0005 5081 4064

W treści przelewu należy wpisać: szkoła Podstawowa nr 58 Warszawa, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Rodzic lub opiekun prawny przedstawia w sekretariacie kopię wpłaty należności na konto. 

Wyszczególnienie cen podręczników 

Klasa 1

Super Sparks 1

Klasa 2

Super Sparks 2

Klasa 3

Super Sparks 3 – 24,75

Klasa 4

Matematyka: 21,90
Przyroda: 21,20
Historia: 21,20
polski: 21,90
Technika: 9,50
Plastyka: 7,30
Muzyka: 7,30
Zajęcia komputerowe: 7,30
Język angielski: 21,00

Klasa 5

Matematyka: 21,90
polski: 21,90
Przyroda: 21,20
Historia: 21,20
Plastyka: 7,30
Technika: 9,50
Muzyka: 7,30
Zajęcia komputerowe: 7,30
Język angielski: 21,00