Rada rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, oraz statut Szkoły.

kompetencje rady rodzicow – plik w formacie (pdf)

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Anna Krupa
Zastępcy – Maria Suchocka, Joanna Rudnik
Sekretarz – Grzegorz Nowak
Skarbnik – Katarzyna Wierzganowska – Lisak

Członkowie Rady Rodziców:
– Michał Siwołowski
– Monika Mioduszewska
– Agnieszka Kalisiak

Kontakt

Anna Krupa: annkru@op.pl
Proponowana składka na Radę Rodziców wynosi 50.00 zł rocznie.

Rozliczenie:  ROZLICZENIE FUNDUSZU RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2016