Rekrutacja 2019/2020

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W załączeniu przekzujeny ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Jestem przekona, że zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Załączniki:

  1. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji Word
  2. List Minister Edukacji do Rodziców w wersji PDF
  3. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji Word
  4. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji PDF