Ochrona Danych Osobowych

Z przyjemnością oświadczamy że Naszym Inspektorem ochrony danych jest Joanna Saj-Żukowska  adres e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl