Sposób załatwiania spraw

Korespondencję proszę kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie
ul. Mieszka I nr 7
03-886 Warszawa

e-mail: sp58@edu.um.warszawa.pl


Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z  art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 ) Szkoła nie odpowiada.


  Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać:

  • poprzez e-Dziennik
  • podczas konsultacji
  • podczas zebrań

Konsultacje z nauczycielami możliwe są podczas zebrań i konsultacji dla rodziców lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (np. poprzez dziennik elektroniczny).

Dyrektor Szkoły – Wiesława Dziklińska

dzień przyjęć interesantów
wtorek 12.30 – 18.00
tel. 22 679-03-43
e-mail: sp58@edu.um.warszawa.pl

Katarzyna Roguska – sekretarz szkoły

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 08.00 – 17.00
środa: dzień wewnętrzny
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 8.00 – 16.00
tel. 22 679-03-43
e-mail: sp58@edu.um.warszawa.pl

Urszula Welik – sekretarz szkoły

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 17.00
środa: dzień wewnętrzny
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 8.00 – 16.00
tel. 22 679-03-43
e-mail: uwelik@edu.um.warszawa.pl

Magdalena Jagiełło – intendent

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9.00 – 16.30
wtorek: 8.00 – 15.30
środa: 9.00 – 16.00
czwartek: 8.00 – 16.00
tel. 22 679-03-43
mjagiello@edu.um.warszawa.pl