Statut prawny

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty