Struktura organizacyjna

Regulamin i schemat organizacyjny:

regulamin organizacyjny SP58
schemat organizacyjny SP58


Ramowe plany nauczania:

I etap 2016 do 2017
I etap 2017 do 2018
I etap 2018 do 2019
II etap 2016 do 2017
II etap 2017 do 2018
II etap 2018 do 2019


Stan klas:

Klasa Wychowawca Liczba dzieci/ uczniów stan na IX 2017
OP A Jolanta Barańska, Danuta Nieborek 21
OP B Monika Dziuba 17
Oddział przedszkolny „O” Marzanna Wesołowska 27
I Joanna Dąbrowska 17
II a Urszula Tomalka 16
II b Justyna Szafirska 14
III Małgorzata Baranowska 21
IV Małgorzata Lober 17
V Maria Jolanta Jedlińska 20
VI Przemysław Nowak 14
VII Maria Jolanta Jedlińska 18

Obwód szkoły:

obwód szkoły podstawowej nr 58


Rozkład dzwonków:

 DZWONKI 

1 8 00 – 8 45
2 8 50 – 9 35
3  9 45 – 10 30
4 10 40 – 11 25
5 11 35 – 12 20
6 12 40 – 13 25
7 13 30 – 14 15
8 14 20 – 15 05

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:

1 września 2017 r. – rozpoczęcie roku dla oddziału przedszkolnego 3,4 latków 5,6 latków

4 września 2017 r. – rozpoczęcie  roku szkolnego dla uczniów klas I-VII

27 października 2017 r. – ślubowanie uczniów klas I

23 – 31 grudnia 2017 r. – przerwa świąteczna ( w dni nieświąteczne zapewniamy dzieciom opiekę)

15- 28 stycznia 2018 r. – ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna ( w dni nieświąteczne zapewniamy dzieciom opiekę)

22 czerwca 2018 r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-VII

29 czerwca 2018 r. zakończenie roku w oddziałach przedszkolnych 3,4 latków 5,6 latków

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

27,28,29 grudnia 2017 r.   – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
29,30 marca 2018 r.           – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
3 i 30 kwietnia 2018 r.       – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
2 i 4 maja 2018 r.                – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
1 czerwca 2018 r.               – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze


Świetlica:

Kierownik świetlicy pełni dyżur w dniu zebrań i dni otwartych z Rodzicami w godzinach 16.00 – 18.00 sala 29.

Kierownik świetlicy – Agata Karczewska
Wychowawcy świetlicy – Anna Mazurkiewicz
Krystian Czajkowski
Artur Podgórski

Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach   7.00 – 8.00

11.30 – 18.00

regulamin świetlicy

Realizowane zajęcia

Godziny Realizowane  zajęcia
7:00-8:00 Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.
11:30-12:20 Zajęcia relaksacyjne. Przygotowanie do obiadu.
12:20-12:40 Obiad. Zabawy według zainteresowań dla dzieci nie jedzących obiadu.
12:40-13:00 Odpoczynek po obiedzie – zajęcia czytelnicze.
13:00-14:00 Odrabianie prac domowych, nauka własna.
14:00-15:30 Zajęcia programowe związane z tematyką tygodnia (miesiąca).
15:30-16:30 Pobyt na świeżym powietrzu/Gry i zabawy ruchowe.
16:30-18:00 Dowolne gry i zabawy dzieci. Porządkowanie sal  gier i zabawek.

Kontakt:

22 679-03-43- Mieszka I nr 7  – w godzinach pracy sekretariatu szkolnego

Poniedziałek  7.30 -16.00
Wtorek          8.00 – 17.00
Środa           8.00 – 16.00 ( dzień wewnętrzny)
Czwartek       7.30 – 16.00
Piątek           7.30 – 16.00


Biblioteka:

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej. 

Wtorek         8.00-12.30
Środa            9.30-11.30
Czwartek      8.00-11.30
Piątek           8.30-10.30


Zebrania z rodzicami:

19 IX 2017 r. Zebranie „trójek klasowych” godz. 1700
19 IX 2017 r. Zebranie Rady Rodziców godz. 1800
10 X 2017 r. Dzień otwarty dla rodziców
14 XI 2017 r. Zebranie z rodzicami
5 XII 2017 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o zagrożeniach i możliwościach poprawy)
09 I 2018 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o uzyskanych wynikach nauczania i zachowania za I semestr)
10 I 2018 r. Zebranie Rady Rodziców godz. 1700
13 III 2018 r. Dzień otwarty dla rodziców
10 IV 2018 r. Zebranie z rodzicami
8 V 2018 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o zagrożeniach i możliwościach poprawy)
15 VI 2018 r. Dzień otwarty dla rodziców
20 VI 2018 r. Zebranie Rady Rodziców godz. 1700

Godziny pracy pedagogów, logopedy i psychologa w roku szkolnym 2017/2018

Pedagog
Anna Tomaszewska

Poniedziałek  9.00- 13.00
Środa               9.00- 11.30
Piątek              9.00 – 11.30

Pedagog
Ewa Grefkowicz

Wtorek            9.00-16.30
Czwartek         8.00-11.30
Piątek              11.30-16.30

Pedagog
Barbara Rajewicz – Zawrotyny

Wtorek            13.30-18.00
Środa              9.00-14.30
Czwartek         13.30-18.00

Logopeda
Teresa Parys

Godziny przyjęć uzgadniane i dostosowywane według potrzeb dzieci.

Psycholog
Paulina Maćkowska

Godziny pracy: piątek 10.30 – 12.30


Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – Elżbieta Szymanowska

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek          8.00-12.00
Środa             8.00-12.00
Czwartek       8.00-12.00
Piątek             8.00-1200