Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Realizowane w ramach zadań statutowych szkoły

Lp. Osoba prowadząca Nazwa koła/ zajęcia Termin godzina klasa
1. Alina Shulgan Zajęcia kulturowe Wtorek 12.40-13.25 I-V
2. Małgorzata Raczko Podstawy j. polskiego i kultury polskiej „Poznaj swoją mowę ojczystą” Wtorek 14.20-15.05 III-VII
3. Małgorzata Lober SKS Poniedziałek 14.30-15.30 IV-VII
4. Berenika Janczarska Zajęcia dodatkowe
z j. angielskiego
Środa 12.40-13.25 I-III
6. Joanna Dąbrowska Planszówki moja pasja Piątek 12.40-13.25 I-III
7. Przemysław Nowak Mistrzowie kodowania Wtorek 12.40-13.25 IV-VII
8. Przemysław Nowak Młody matematyk Wtorek 13.30-14.15 IV-VII
9. Justyna Szafirska Mali ekolodzy Piątek 11.35-12.20 II b
10. Marzanna Wesołowska Młodzi twórcy literatury Środa 14.15-15.15 IV-VII
11. Małgorzata Baranowska Mały i duży teatr Wtorek

Środa

 

14.20-15.05

15.30-16.15

I-III
12. Małgorzata Baranowska Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową II semestr IV-VI
13. Urszula Tomalka Dobry start Piątek

Środa

11.35-12.20

15.30-16.15

 

II a

II a

 

14. Teresa Parys Zajęcia z emisji głosu Godziny przyjęć uzgadniane i dostosowywane według potrzeb dzieci.
15. Teresa Parys Konsultacje merytoryczne dla specjalistów i rodziców Godziny przyjęć uzgadniane i dostosowywane według potrzeb dzieci.
16. Marek Krasuski konsultacje Czwartek 8.00-8.45 V
17. Anna Mazurkiewicz Uwrażliwianie przez szkołę Czwartek 14.30-16.30 IV-VII
18. Maria Jolanta Jedlińska Scrabble i coś jeszcze

Władcy słów

Środa

Czwartek

13.30-14.15

15.10-15.55

IV-VII

IV-VII

19. Weronika Pawłowska Konsultacje

j. angielski

„Easy English”

„Do what you cant”

 

Wtorek

Środa

14.20-15.05

14.20-15.05

 

IV

VI

 

20. Weronika Pawłowska Konsultacje

j. niemiecki

„Ich libe Deutsch”

j.angielski

„Do what you cant „

„Intensive english course”

Piątek 14.20-15.05 VII

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia wynikające z arkusza organizacyjnego szkoły 

Lp. Osoba prowadząca Nazwa koła/ zajęcia Termin godzina klasa
1. Joanna Dąbrowska Dydaktyczno-wyrównawcze dla cudzoziemców Poniedziałek

czwartek

11.35-12.20

13.30-14.15

I
2. Rewalidacja Poniedziałek

Wtorek

12.40-13.25

12.40-13.25

I
3. Rewalidacja Czwartek

Piątek

12.40-13.25

11.35-12.20

I
4. Justyna Szafirska Dydaktyczno-wyrównawcze dla cudzoziemców Poniedziałek

Czwartek

10.40-11.25

11.35-12.20

II b
5. Przemysław Nowak Matematyka dla cudzoziemców Czwartek 11.35-12.20 IV
6. Matematyka dla cudzoziemców Środa 9.45-10.30 V
7. Matematyka dla cudzoziemców Poniedziałek 13.30-14.15 VI
8. Innowacja pedagogiczna Czwartek 13.30-15.05 IV-VII
9. Weronika Pawłowska j. angielski dla cudzoziemców Poniedziałek 13.30-14.15 VI
10. j. angielski dla cudzoziemców Środa 10.40-11.25 IV
11. j. angielski dla cudzoziemców Czwartek 8.50-9.35

9.45-10.30

VII/V
12. Małgorzata Baranowska Wyrównywanie wiedzy dla cudzoziemców Poniedziałek

środa

 

13.25-14.15 III
13. Marek Krasuski Rewalidacja Wtorek

Piątek

12.40-13.25

11.35-12.20

V
14. Maria Jolanta Jedlińska Dydaktyczno-wyrównawcze
j. polski dla cudzoziemców
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

14.20-15.05

13.30-14.15

12.40-13.25

14.20-15.05

V

IV

VI

VII