Zebrania z rodzicami

19 IX 2017 r. Zebranie „trójek klasowych” godz. 1700
19 IX 2017 r. Zebranie Rady Rodziców godz. 1800
10 X 2017 r. Dzień otwarty dla rodziców
14 XI 2017 r. Zebranie z rodzicami
5 XII 2017 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o zagrożeniach i możliwościach poprawy)
09 I 2018 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o uzyskanych wynikach nauczania i zachowania za I semestr)
10 I 2018 r. Zebranie Rady Rodziców godz. 1700
13 III 2018 r. Dzień otwarty dla rodziców
10 IV 2018 r. Zebranie z rodzicami
8 V 2018 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o zagrożeniach i możliwościach poprawy)
15 VI 2018 r. Dzień otwarty dla rodziców
20 VI 2018 r. Zebranie Rady Rodziców godz. 1700